Otimo
Kreativt arbete på Otimo

Kreativt arbete på Otimo


I dag har vi på Otimo, tillsammans med Anna och Stefan Larsson, haft brainstorming kring en ny produkt från Otimo.

Deltagarna i dagens brainstorm - Axel, Micke, Stefan, Anna, Mats, Pelle och Linnéa.
Deltagarna i dagens brainstorm - Axel, Micke, Stefan, Anna, Mats, Pelle och Linnéa.


Hela förmiddagen ägnades att på ett kreativt sätt angripa ett problem som flera av oss upplever i vår vardag. Under närmsta månaderna kommer vi att arbeta med att ta fram en prototyp på produkten för att sedan presentera den för tänkta målgrupper.

Följ oss på Facebook så kommer vi hålla dig uppdaterad om vår nya produkt.