Otimo

Våra kunder

I dag väljer våra kunder Otimos produkter för att vi levererar en lösning som är användarvänlig och anpassad för varje kunds unika behov.

Vi har bland andra merparten av Sveriges landsting och några nationella kvalitetsregister som våra kunder.
I denna artikel kan ni läsa om en influensa-portal som vi utvecklat åt Svenska Intensivvårdsregistret, där den framhålls som ett gott exempel för kvalitetsregister!

Till ca 60 av 80 intensivvårdsavdelningar levererar vi vårt egenutvecklade system, PasIva, för uppföljning, analys och registrering av vårddata.
Läs mer om PasIva på pasiva.se.

Vi har även en lösning för SITHS-inloggningar till applikationer inom svensk sjukvård. Läs mer här.

Nyheter

Otimo presenterar stolt sina kunder