Otimo

Otimo OpenId

SÄKERHET
En topprioritet i dagens webbapplikationer och med extra höga krav i sjukvården. Tyvärr försvårar det även för programmerare och slutanvändare. Inga mer Post-It-lappar på bildskärmar eller okrypterade inloggningar.

Vi följer dataskyddsreformen (GDPR) och hanterar användarnas periodiska godkännande av personuppgiftslagring.

SITHS
En lösning för svensk sjukvård med ett centralt register och personliga certifikat. Men hur implementeras det rent konkret på servrarna?

OTIMO OPENID
En färdig lösning för SITHS-inloggningar som bygger på känd teknik med enkel integrering mot alla större både på backend och frontend.

DETTA INGÅR:

  • OAuth2 auktorisering
  • OpenId Connect autentisering
  • Webhooks vid utloggning
  • Support för integration med C# och Angular
  • 99,98% upptid


Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Otimo OpenId.