Otimo

PasIva

PasIva är en applikation som Otimo utvecklat för registrering och statistisk uppföljning av intensivvårdsverksamhet. Uppföljningen kan ses på individnivå såväl inom som utom den egna avdelningen. Programmet har funnits sen maj 1999 och finns idag installerat på över 60 intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige.

Läs mer om PasIva på pasiva.se.