Otimo
Otimo i samhällets tjänst mot Coronaviruset

Otimo i samhällets tjänst mot Coronaviruset


Besöksrekord på vår statistikportal för influensa

I samband med SVT:s nyhetsrapportering om Coronaviruset nämndes vår utdataportal SIRI som vi utvecklat åt Folkhälsomyndigheten och Svenska Intensivvårdsregistret. Resultatet blev att antalet besökare ökade till hundra gånger det normala över en natt!
https://portal.icuregswe.org/siri/report/inrapp

I en tid när alla söker information gäller det att vara stringent och endast presentera vetenskapligt underbyggda fakta. Våra statistikportaler levererar korrekt och pålitlig information till såväl vården som allmänheten sedan 2003. Det är förmodligen en av anledningarna till att SIRI 2016 togs med i samlingen “Goda exempel”, bestående av svenska kvalitetsregister som förbättrar vården.
http://kvalitetsregister.se/forbattravarden/godaexempel.2249.html

Läs mer om Svenska Intensivvårdsregistret: www.icuregswe.org


Rapporterade vårdtillfällen av influensa eller Coronavirus (2020-03-19 9:30)