Otimo
Framtiden för svenska kvalitetsregister

Framtiden för svenska kvalitetsregister


Otimo var med på uppskattad kvalitetskonferens

Tisdagen den 8/6 hade Otimo det stora nöjet att delta i en konferens om kvalitet och innovation inom vården anordnad av RegisterCentrum Sydost (RCSO). Det var en uppskattad konferens som handlade om hur privata aktörer kan bidra till att driva utvecklingen av svenska kvalitetsregister framåt. Michael från Otimo presenterade hur vi arbetar med visualisering av utdata i Svenska Intensivvårdsregistrets utdataportal.

Seminariet spelades in och finns här:
Registercentrum Sydost (RCSO) - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se)
och Otimo:s del av programmet är mellan 1.13 och 1.42 på inspelningen.