Otimo
eHälsomyndigheten uppmärksammar SIR

eHälsomyndigheten uppmärksammar SIR


Svenska Intensivvårdsregistret lyfts fram som exempel på värdefull kvalitetsregistrering.

I sin nyutkomna årsrapport för 2020 pekar eHälsomyndigheten på hur de nationella kvalitetsregistren har kunnat användas för att få fram värdefull information om sprittspridningen i den pågående Covid-19-pandemin. Särskilt uppmärksammas vår kund Svenska Intensivvårdsregistret vars lättillgängliga innehåll visat sig vara av stort intresse för allmänhet, media och forskare.
Läs artikeln hos eHälsomyndigheten här →

Vi kunde inte sagt det bättre själva. Långsiktiga satsningar på kvalitet i nära samarbete med våra kunder är det som driver oss framåt.

Vill du skapa värde på lång sikt? Hör av dig till oss!