Otimo

Besök från Kalmar Science Park


Lokalt samarbete med globala möjligheter

I fredags hade vi nöjet att ta emot besök från Kalmar Science Park.

Efter att våra besökare fått träffa våra anställda och titta på våra lokaler övergick vi till ett tankeväckande möte om hur den lokala IT-marknaden kan utvecklas.

Kalmar Science Park arbetar hårt för att skapa förutsättningar för regional tillväxt inom IT-sektorn. Samtidigt arbetar Otimo för långsiktigt hållbart företagande med både lokala, nationella och globala produkter.

Vi tackar för besöket och är övertygade om att Otimo och KSP kommer att få mycket med varandra att göra den närmaste spännande framtiden.

Läs mer om Kalmar Science Park