Otimo
PasIva 20 år!

PasIva 20 år!


Vår banbrytande produkt lanserades redan 1999.

I maj 1999 lanserade vi systemet PasIva, som ett viktigt stöd i intensivvårdens dagliga registrerings- och kvalitetsuppföljningsarbete. Sedan dess har PasIva kontinuerligt byggts ut för att möta intensivvårdens behov.

Vi vill tacka alla våra användare runt om i hela landet, för utan er hjälp hade vi inte kunnat genomföra detta!

Gillar du också långa och värdeskapande samarbeten? Hör av dig till oss!

Läs mer om PasIva här.