Otimo
PasIva 20 år!

PasIva 20 år!


Vår banbrytande produkt lanserades redan 1999.

I maj 1999 lanserade vi systemet PasIva, som ett viktigt stöd i intensivvårdens dagliga registrerings- och kvalitetsuppföljningsarbete. Sedan dess har PasIva kontinuerligt byggts ut för att möta intensivvårdens behov.

Vi vill tacka alla våra användare runt om i hela landet, för utan er hjälp hade vi inte kunnat genomföra detta!

Gillar du också långa och värdeskapande samarbeten? Hör av dig till oss!

Läs mer om PasIva här.
Arkiv

2019 2018 2017 2016 2015 2014